• No feeds found!
Tuesday, January 17, 2017

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İÇİN NERDEN BAŞLAMALIYIM VE İŞ PLANI ÖRNEKLERİ

KOSGEB Girişimcilik  Desteği Destek Başvuru Hazırlıkları Nelerdir?

 

 ‘’KOSGEB Girişimcilik Desteği başvurusunda bulunmak için iKatılım Belgesine sahip olmak  zorunludur. ‘’
 

KOSGEB Uygulamalı Yeni Girişimci kurusunu bitirdiniz  ve belgenizi(sertifika/katılım belgesi)  aldınız. KOSGEB size gidip  bankadan  hibenizi alabilirsiniz demiyor. Bu hibeden istifade etmeniz için öncelikle iş yerinizi  yasal olarak kurmanız  gerekmekte .Yasal kurulumdan kasıt ; İşletmenin vergi levhası çıkmış olmalı, ilgili odaya kayıt  yaptırıp odadan  ilgili evrakları almanız gerekir.

 

Girişimcilik Belgesi olan  her Girişimci  ve her iş  KOSGEB  tarafından desteklenir mi? Hayır   her iş illaki  destek alacak diye  bir şey söz  konusu değil girişimci tarafından yapılacak iş fikri bitkisel üretim, hayvansal üretim, spor, eğlence , eğitim ,emlakçılık, sigortacılık, ve finans sektörleridışında olmalıdır. Bu sektörler dışında  kalan  sektörler  desteklenir. Bahsi geçen bu sektörler dışında  bütün sektörler KOSGEB tarafından   desteklenme  potansiyeline sahiptir. Desteklenen  sektörler için KOSGEB resmi web sayfasına veya aşağıdaki linke bakınız.

Destek Alan İş Planı Sektörleri

Vergi levhasını çıkarma ve  gerekli  bütün  resmi işleri yaptınız ,  iş fikriniz   KOSGEB destekleri  kapsamında ( NACE kodlarında  var)   daha sonra bu desteği alabilmek Girişimci iş planı Dosyası hazırlamanız  gerekmektedir.60 saatlik Girişimcilik Eğitimi ile  KOSGEB Girişimcilik Kurulunu ikna edecek düzeyde  eksiksiz  ve profesyonel  bir iş planı  dosyası  hazırlayamaya bilirsiniz işinizi riske  atmamak için Danışmanlık  almanızı öneririz.

     K Girişimcinin kuracağı işletmeyi  ve iş fikrini KOSGEB’e tanıtmasını, hibe alabilmek için KOSGEB uzmanlarını ikna etmek için işletmenin müşterilerini, yerini, Pazar planını  mali planlamalarını, Pazar analizini, satış  hedeflerini, kriz yönetimi vb. bilgileri yansıtan profesyonel bir plandır. KOSGEB Girişimcilik Desteğini almak için bu iş  planını okuyan KOSGEB uzmanlarını etkilemeli ve işinizin para kazanacağı konusunda gerçekçi veriler ışığında ikna etmelisiniz. Bu sebeple iş planı örneğii ikna edici ve  profesyonelce hazırlanmalıdır.iş planında ’nda işin en riskli yanı KOSGEB kurul kararı ile   desteklenmeme  kararı alınan  bir iş planı örn.  revize  edilmesi girişimciye  geri verilir   ve değiştirilmesi(revize) istenir, değişiklikler yapıldıktan sonra iş planınızı  KOSGEB kuruluna tekrar  sunarsınız  ve kurul yine   iş planınızı desteklenmeme  kararı alınırsa, keza bu sonuç   eksik ve hatalı olan iş planı dosyaları için kaçınılmazdır.

KOSGEB Girişimcilik Kuruluna  sunulan iş planı 2 defa  revize istenirse bu iş fikri KOSGEB’e bir daha sunulamaz. İş Fikriniz harika bile olsa   KOSGEB’e bir  daha  o dosyayı asla  sunamazsınız. (İş Fikrini değiştirip   başka  bir İş Planı sunmalısınız, resmi açılış işlemleri boşa  gitmiş olur.)

Şu unutulmamalıdır ki KOSGEB ve KOSGEB çalışanları yasal bir çerçeve içinde her zaman  girişimcinin yanındadır ve girişimcilere destek olmak istemektedir.

KOSGEB iş planı kısaca söylemek gerekirse iş fikrine yönelik detayların anlatıldığı, iş fikrinin seçilme nedenlerinin belirtildiği, Pazar ilişkin tespitlerin yer aldığı. Orta ve uzun vadeli hedeflerin anlatıldığı üretim, yönetim ve finansal planları içeren bir dokumandır. Girişimci İş Planını Hazırlamak ve girişimcilik desteğinden yararlanma şansınızı arttırmak için bu konuda uzman danışman firmalardan plan Hazırlama hizmet alabilirsiniz. Mayıs 2012’den önce KOSGEB bu amaçla girişimcilik desteği kapsamında girişimcilere 2.000 TL’ye kadar destek vermektedir.İllerde bulunan hizmet KOSGEB hizmet merkezi müdürlükleri girişimciler bu desteğin %40-%50’lık gibi çok azını kullandırmaya başlayınca bu  kasada kalan  desteğin etkin kullanımı için  bahsi geçen 2000 tl İşletme Demirbaş desteğine eklendi. 2012 Mayıs öncesi danışmanlık  desteğinin %50’lik gibi  bir kısmı  girişimcinin cebinden çıkarken bu aşamadan sonra tamamı girişimcinin cebinden çıkacak.Ancak  danışmanlık  firmamız Girişimcilerden  yana bir  tavır alarak danışmanlık ücretini %50 düşürmüş ve girişimciye  makul fiyatlarda danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmiştir.

2010′yılından şimdiye kadar   bir çok ilden  300’den  fazla plan hazırladık  ve bu programdan 4 Milyon TL’yi aşkın  hibe, 6,5 Milyon TL’yi aşkın faizsiz krediyi  bizimle  çalışan girişimcilerimiz için kullandırdık.

GÜNCEL PATENT MARKA PATENT KOSGEB DANIŞMANLIĞI YAPMAKTADIR 02122111176 YI ARAYARAK BU KUNUYLA İLGİLİ PROFESYONEL YARDIM ALABILIRSINIZ

Girişimcilere  girişimci desteğinden faydalanmaları için yapmaları gereken iş ve işlemler, plan Dosyası Hazırlanması, örnek plan Yazımı iş planı  vb. kuracakları işletmelerde ilk yıllarını başarılı bir şekilde atlatmalarını hedefleyen profesyonel bir danışmanlık hizmetidir…

 

KOSGEB Girişimcilik sertifikası alan girişimciler eksiksiz olarak desteklemek  için aşağıda  bahsi geçen hizmetleri bir paket olarak sunmaktayız;

1- iş fikri geliştirilmesi.

(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni güncel ve  inovatif  teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)

2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru  evrak ve işlemleri için  danışmanlık.

(Başvuru evrakları, iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)

3- %100 geçme  garantili iş planı projesi  hazırlama.

(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde  profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)

4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde   bu destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.

(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24 bizi  arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda   doğru ve güncel bilgi alabilirsiniz.) Destek Başvuru Süreci Nasıldır ?

KOSGEB Girişimcilik Desteği Destek Başvuru Süreci Nasıldır?

Girişimcilik Desteği başvurusunu yapabilmek için işletmeyi kağıt üzerinde( resmi olarak) kurmuş olmalısınız ve İş Planınızı elektronik ortamda kayıt etmiş ve  gerekli olan diğer evraklarla birlikte KOSGEB sunmuş olmanız gerekmektedir. Eksiksiz bir başvuru dosyasında KOSGEB’e gidiş geliş yaşamak istemiyorsanız danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Vergi Levhası Fotokopisi (1 adet), Oda Kayıt Belgesi Fotokopisi (1 adet), Oda Faaliyet Belgesi Fotokopisi (1 adet) ,Oda Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi(1 adet), Noter İmza Sirküleri (1 adet), Esnaf Sicil Gazetesi İlanı (Şahıs işletmeleri için),Ticaret Sicil Gazetesi İlanı(Limited Şirketler için), Muhasebeciye Defter Tasdik ücreti ödendiğine dair( Muhasebeci Serbest Meslek Makbuzu), İlgili Odalara kayıt yapılırken yapılan harcamaların Dekontları(Makbuzları), İş yeri açma ruhsatı için yapılan harcamaların makbuzu, Yazar Kasa alınacak ise ( Fatura ve mal sağlayıcıya para verildiğine dair banka dekontu*), İşletmenin Kaşe ,Fatura koçanı, İrsaliye ve gider pusulası vb. matbuların basımı yapılacaksa( Fatura ve mal sağlayıcıya para verildiğine dair banka dekontu**), İş Planı Onaylandıktan sonra alımı yapılacak olan demirbaş malzemeye ilişkin Proforma Fatura***, Girişimcilik Sertifikası, Varsa Ustalık Kalfalık Belgeleri, Varsa diğer sertifikalar**** En son mezun olunan Okul/ Lise/ Fakülte/ vb. diploma fotokopisi ,İşletme Kaşesi, Danışmanlık Desteği almışsanız danışmanlık sonuç raporu, danışman firma faturası ve danışman firmaya para verildiğine dair banka dekontu.

Not:

İş Planı KOSGEB tarafından onaylanmadan sakın demirbaş malzeme almayız. Bu demirbaş acil gerekli ise yıpratmamak şartı ile alabilirsiniz ancak sakın iş planınız onaylanmadan demirbaş malzeme faturası kestirmeyiniz.

Girişimci KOSGEB Girişimcilik Destek Başvurusunu, Girişimcilik Destek Başvuru Formu, Girişimci Desteği Elektronik Girişimci İş Planı ve üstte yazan belgeler ile ilgili KOSGEB Birimi’ne sunar .Ortalama ayda bir defa kurul toplanır ve iş planlarınız KOSGEB Birimi tarafından bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmesinin ardından, Girişimci İş Planı Değerlendirme Kurulu’na sunulur. Kurulda, bütçe imkanları dikkate alınarak, yenilikçi, yeni teknik ve teknoloji kullanabilecek, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün veya hizmet üretebilecek işletmeler, imalat sektöründe kurulan işletmeler ve mesleki ve teknik eğitim mezunu ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olanları istihdam eden işletmelerin iş planları öncelikli olarak değerlendirilir.

Başvurusu kabul edilen girişimciye sonuç telefon veya posta yolu ile bildirilir. Daha sonra KOSGEB’e gidip taahhütname imzalar ve KOSGEB Girişimcilik Desteği başlar.Destek Süreci Nasıldır ?

Girişimci İş Planı desteklenen girişimci KOSGEB ile sözleşme(taahhütname) imzalanmasıyla destek süreci başlar ve destek 12-24 ay boyunca devam eder.
 
KOSGEB Kurulu tarafından uygun bulunan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler önce girişimci tarafından yapılır. Bu ödemelere ilişkin faturalar ve tedarikçiye para ödendiğine dair banka dekontları KOSGEB’e sunulur KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceledikten sonra destek ödemesini ya girişimciye yada tedarikçinin banka hesabına yapar.( örneğin Size destek oranı %70 ise ve almış olduğunuz mal 21.428tl ise KOSGEB 2 şekilde ödeme yapar.

 
1. Durum girişimci 21.428+ kdvyi malı satanın hesabına yatırır bu durumda KOSGEB girişimciye 21.428 TL’nin %70 ini yani 15.000 TL’yi verir.
 
2. Durum 21.428 TL nin %30 unu yani 6.428+ KDV malı satanın hesabına yatırırsanız KOSGEB %70’i yani 15.000 TL’yi malı satanın hesabına yatırır.

 
Ödemenin hızlı yapılması için ödemelere ilişkin belgelerin rutin olarak KOSGEB’e iletilmesi önem taşımaktadır.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DAHİLİNDE AŞAĞIDA BAHSİ GEÇEN HARCAMALARINIZI DESTEKLER

 
İŞLETME KURULUŞU İÇİN 
 

(1) Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti;

Aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.)
 
o İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 
o İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 
o İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 
o Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 
o İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 
o İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 
o Yazar kasa alımı
 
için 3.000 (üç bin) TL,
 
Kuruluş harcamaları içinüst limit3.000 TL olup; işletme kuruluş giderleri için üst limit 3.000 TL,
 
KURULUŞ DÖNEİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM DESTEĞİ İÇİN; 
 
(1) Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları (demirbaş )için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (on bin) TL’dir.
 
(2) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personel işletmeyi ziyaret ederek Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler.
 
(3) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcıya satış tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
 
Makine, teçhizat ve ofis donanım harcamaları için üst limiti 15.000 TL’dir. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir.
 
İŞLETME GİDERLERİ İÇİN;
 
(1) Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 (on iki bin) TL’dir.
 
(2) Aşağıda belirtilenler işletme gideri olarak sayılır:

Personel net ücretleri (asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),
 
Elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makinelere ait yakıt giderleri.
 
(3)İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.
 
Elektrik ,su telefon abonmanlıkları girişimci adına olmalıdır.!!

İşletme giderleri için üst limiti her ay için1.000 TL olmak üzere, toplam 12.000 TL’dir.(2 yıl içinde12.000 TL işletme giderleri için verilir.)
 
SABİT YATIRIM DESTEĞİ(70 BİN SIFIR FAİZLİ KREDİ)
 
(1) Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.
 
(2) Destek ödemesi yapılmadan önce, işletmeden sorumlu KOSGEB personeli işletmeyi ziyaret ederek ekte yer alan Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağını düzenler.
 
(3) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcıya satış tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir. 
 
KOSGEB ’ten ödeme alabilmeniz için

Aşağıdaki evrakların hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması gerekmektedir.
 

  • Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu (örneğini www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 linkinde bulabilirsiniz.

 

  • İşletme adına kesilmiş makine, teçhizat ve donanıma ilişkin faturalar

 

  • Fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu

 

  • Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı (Hizmet Merkezi tarafından hazırlanır)

 

  • Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde yaşını gösterir belge

 

  • İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı

 

  • Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunması halinde)SSK VEYA BAĞKUR BORCUNUZ VARSA SİZE YAPILACAK ÖDEME BU BORÇ MAHSUP EDİLİR –KESİLİR-

 

KOSGEB’in diğer hibe, kredi ve desteklerini işletmenin ilk 6 ayı geçip işletmenin tahmini ciro veya İşletme ilk 1 yılı tamamlanıp işletmenin yıllık kesin bilançosu oluştuktan sonra alabilirisiniz. Burada İşletme sahibinin dikkat etmesi gereken püf nokta işletmenin iyi bir cirosunun ve en az bir sigortalı çalışan personelinin olmasıdır. Bahsi geçen bu şartlar sağlanırsa gerek KOSGEB gerekse diğer ulusal hibe ve fonlardan yararlana bilir.

 

 

ÖRNEK İŞ PLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     İŞ PLANI DOSYASI

  

 

 

 

 

(İŞ FİKRİ)

İŞ PLANI

 

 

 

(GİRİŞİMCİNİN ADI SOYADI)

 

 

Vacit DİLİBALLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (TARİH)

               25-11-2006

 

 

1. İŞ PLANI ÖZETİ

1.1       Girişimci

DİLİBALLI OPTİK

VACİT DİLİBALLI

İNÖNÜ CAD NO:367/ A  SUSUZDEDE –İZMİR

0505 643 14 42 – 0536 799 04 46

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

1.2       İş Fikrinin Kısa Tarifi

 • İzmir Konak ilçesine bağlı susuzdede semtinde özel bir göz hastalıkları hastanesinin karşısında faaliyet gösterilecektir.Görme bozukluğu olan kişilere optik gözlük ve numaralı lens temini ve pazarlaması yapılacaktır.

                Güneş ışınlarından rahatsız olanlar ve aksesuar amacıyla kullanmak isteyenlere ünlü markaların güneş gölüğü modelleri teşhir edilerek ikna yoluyla satışı yapılacak.

                Mağazamız bir  hastane karşısında olduğu için müşteriler hastane içerisinden mağazaya kadar eşlik edilerek kişisel tanıtım yapılacak.Özel ilgi ve alaka ile portföy geniş tutulmaya çalışılacak.

                Optik mercek piyasası sürekli denetlenerek ilk yenilikler ve bunları bölgeye taşımada ilk olunacak.

 

 

 

1.3       Genel Olarak İş Kurma Süreci Planı

Bünyesinde dünyaca tanınmış markaları bulunduran bir optik group ile bayilik anlaşması yapılacak.

Özel bir göz hastalıkları hastanesinin karşısında bir mağaza kiralanacak.

Bağ-Kur Emekli Sandığı gibi sosyal güvence kurumlarının hepsiyle optik sözleşmesi yapılacak.

Kuruluş aşamasında  toptancılar, tanınmış perakendeciler ve gözlükçüler derneği başkanı ve üyeleriyle görüşmeler yapılacak.

Manuel ve otomatik cam kesme makinaları alınacak ve bunları kullanmayı bilen bir eleman işe alınacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GİRİŞİMCİ

2.1       Girişimcinin Kişisel Özellikleri

2.1.1     Kişisel Bilgiler

 

Adı Soyadı

Vacit DİLİBALLI

Adresi

 

285 SOK. HATAY-- İZMİR

Telefon

0505 643 14 42

Doğum Yeri

AYDIN

 

0536 799 04 46

Doğum Tarihi

02 – 03 - 1985

Fax

____

Medeni Durumu

Bekar

 

2.1.2     Eğitim Durumu

Son Mezun Olduğunuz Eğitim Kurumu:

İZMİR MİTHATPAŞA ANADOLU MESLEK LİSESİ

Bölümüz:

ELEKTRONİK

Mezuniyet Tarihiniz:

2003

Katıldığınız kurs/seminer v.b programlar

Yıl

Programın Adı ve Konusu

Süresi

Verilen Belge

2001

İZMİR BÜYÜK EFES OTELİ TEKNİK SERVİS (STAJ)

20 İş günü

Referans mektubu

2002

T.C.D.D EGE ELEKTRONİK BÖLÜM ŞEFLİĞİ (STAJ)

20 İş günü

Yok

2005

VESTEL ELEKTRONİK  A.Ş.

20 İş günü

Yok

2005

Baush&Lomb Lens uzmanlığı kursu

25 İş günü

var

           

 

 

Bildiği Yabancı Dil:

İngilizce

 Düzeyi*:

İyi

 

 

Düzeyi:

 

Bilgisayar Kullanma Deneyimi:

İyi

 

 

* Temel – Orta – İyi

2.1.3     Çalıştığı İşler

Bugüne kadar çalıştığınız işyerlerini sondan başa doğru belirtiniz.

 

  Çalışma Döneminiz

                                      İşyeri Adı

           Bölümünüz

                      Göreviniz

Çalışma Süreniz

2006

Batı Optik                  

Genel

Mağaza Sorumlusu

3 Ay

2005

İnci Optik

Atelye

Mercek Kontrol Sorumlusu

2 Ay

2004

Efes Elektronik

Televizyon

Teknik Eleman

3 Ay

2003

Göz Dostu Optik

Genel

Pazarlama

1,5 Ay

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4     Bilgi-Beceri ve Deneyimler

İş fikrinizin başarısı açısından olumlu etkileri olacağına inandığınız diğer bilgi, beceri ve deneyimlerinizi belirtiniz.

Optik ve Lens sektöründe her açıdan oldukça fazla bilgi ve birikime sahibim.

Ailemin uzun yıllardır ticaretle uğraşması ticari konularda ve ilişkilerde deneyim kazanmama neden oldu.

İnsan ilişkilerinde başarılı biri olduğum için insanları iknaya  yönelik bu işte başarılı olacağımı düşünüyorum.

Boş vakitlerimde ve okul tatillerinde bu işte çalışmam ve işi iyi tanımamdan dolayı bu işte başarılı olacağımı düşünüyorum.

 

2.2       Girişimcinin İş Fikrini Seçme Nedenleri

 

Çalışma ortamının temiz bir ortam olması , daha önce bu iş üzerinde deneyimlerim

olması ve ailemin bu işi yapmasından dolayı pazarı tanımam ve toptancılarla iyi ilişkiler içerisinde olmam 

ve çevrede bu işi yapan biri olarak tanınmam bu iş fikrini seçmemde etkili oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3       Girişimcinin Hedefleri

2.3.1     Girişimcinin kısa dönemli hedefleri

 

İşinizi kurduğunuz ilk yılda ulaşmayı planladığınız hedefleriniz nelerdir?

 

İlk kuruluş aşamasında prosedür ve iznler konusunda sorun yaşamamak ve ilk

 yılın içinde işletmenin kendi giderlerini sağlayabilmesi ilk hedefler arasındadır.İlk yılın

 sonunda işletmemin bulunduğu çevre ve yakın çevrelerde ki pazarın % 30 ‘una sahip olmak

 optik ihtiyaçları olduğunda akla gelen ilk iki firmadan biri olmak işletmemin iilk hedefleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2     Girişimcinin orta dönemli hedefleri

 

İşinizde ilk beş yıl içinde ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir?

 

İlk yılın sonunda ulaştığımız pazar payını iki yılın ardından iki katına çıkarmak

 müşterilerin işletmemize duydukları güveni kazanılması muhtemel potansiyel pazarı

 etkilemek için kullanabilmek ilk hedefler arasındadır.ikincil hedef ise işletmenin döner

 sermayesindeki birikim ile ikinci bir şube açabilmektir.

 

 

 

2.3.3     Girişimcinin uzun dönemli hedefleri

 

İşletmenizin beşinci yılından sonra ulaşması gereken hedefleri neler olarak görüyorsunuz?

 

İlk beş yılda kazanılan müştreri portfoyünü ve güvenini kaybetmeden aynen

devam ettirmek ve optik sektöründe öncü olan italyan firmalardan birisinin Türkiye’ye

 gelişini sağlayarak bu firmanın Türkiye toptancısı olarak ülke genelinde bir pazar payı 

Yaratarak ülke genelinde tanınan ve güvenilen birfirma olarak Franhcise sistemine geçmek

Orta vadeli hedefimizdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 . KURULACAK İŞİN TEMEL NİTELİKLERİ ve KURULUŞ DÖNEMİ PLANI NEDİR?

 

3.1       İşin sahip olacağı yasal statü

3.1.1     Girişimci işi hangi işletme türüne göre kuracaktır? Nedenleri nelerdir?

İşletme şahıs adına kayıtlı bir ticarethane olarak kurulacaktır.

Bunun sebebi ise yasal sorumlulukların daha az olması ve kuruluş aşamasının daha

 kolay olmasıdır.

3.2        

3.3       İşin kuruluşunda ortaklık yapısı ve özellikleri

3.3.1     Kurulacak işletmenin ortakları kimlerdir ve ortaklık pay dağılımı nedir?

 

Kurucu Ortaklar

Ortaklık Payları

VACİT DİLİBALLI

%100

 

 

 

 

 

 

3.3.2     Ortakların işletmeye katkıları neler olacaktır ve işletmede alacakları görevler nelerdir?

Işletmenin kurucusu olarak ben bizzat işletmenin başında bulunacağım ve

Işleri birebir ben yöneteceğim.

 

 

 

 

 

 

 

3.4       İşin kurulması için alınması gerekli izinler, ruhsatlar ve diğer resmi dökümanlar

 

İzin / Ruhsat / Kayıt

İlgili Kurum

Yaklaşık Süre

İş Yeri Açma Ruhsatı

Belediye Başkanlığı

3 gün

Ticari Faaliyet İzni

Ticaret Odası

2 gün

Vergi Kayıt İşlemleri

Vergi Dairesi

3 gün

Gözlükçüler Derneği Kayıt İşleri

Gözlükçüler Derneği

1 gün

 

 

 

 


 

4 . İŞ FİKRİNİN PİYASA VE TALEP ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

4.1        

4.2       İş fikrinin içinde bulunduğu sektör/altsektörler hangileridir ve özellikleri nelerdir?

            İş fikri ülkemizde hemen herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık sektöründe hizmet veren bir konumdadır.

 Bu sektörde nakit akışı kurumlara bağlı olarak sağlanabileceği ve özel satışlarla da

nakit akışını sağlamak mümkündür.

 

 

4.3       Kurulacak işletmenin ilişki içinde bulunacağı müşteri, girdi ve işgücü piyasaları ve temel özellikleri nelerdir?

                 Bu sektörede yer alan mal ve hizmetler  birbirinden kalite olarak çok farklılık göstermektedir.

Ürününün kalitesi ne olursa olsun toptancısıyla iyi ilişkiler içerisinde olunacaktır.

Ayrıca işletmemizde bir üretim yapılmayacağından dolayı temel girdi müşterilerimize hizmet vererek sattığımız üründür.

 

 

 

4.4       Ürün ya da hizmetin sunum bölgesi ve bölge içinde müşteri kitlesi kimlerdir ve bu kitlenin talep özellikleri nelerdir?

Ürün ve hizmetimizin sunum bölgesi İzmir’in konak ilçesi başta olmak üzere

diğer yakın  ilçelerde yaşayan  halkdır.Bu müşteri kitlesinin genel talepleri tanıdığı kişilerle

ya da oturdukları çevreye yakın işletmelerden alış veriş yapmaktır.Ayrıca işletmemiz bir

Özel göz hastanesi karşısında olacağı için kapıdan çıkldığında görülebilir  bir konumda

 olmak önemli bir faktör.

 

4.5       Girişimcinin hedeflediği sunum bölgesinde rakipler kimlerdir, özellikleri nelerdir?

Hedeflenen bölgede optik işiyle uğraşan dört tane daha firma var.Bunlardan

iki tanesi sunduğu ürün ve kalite bakımından oldukça düşük ürnler seçtiği için bizim için bir

rekabet oluşturmamaktadırlar. Diğer iki tanesi ise gerek sunduğu ürün kalitesi ile gerekse

bize yakın konumu ile bizim için birer rakip konumundadırlar .Ancak onlara göre avantajlı

olduğumuz nokta onların sahip olduğu ürünlere sahip olmanın yanında tanınmış diğer

ürünlere de sahip olmamız ve bunları toptancılarla iyi ilişkiler içinde olmamız dolayısıyla

daha yüksek iskontolarla alıyor olmamızdır.

 

 

 

4.6       Ürünlerin ya da hizmetlerin müşterilere tanıtımında temel alınacak faktörler nelerdir?

 

İşletmemiz daha işe başlarken reklam ve tanıtım hizmetleriyle müşterinin dikatini

çeken ve çevrede tanınmaya başayan bir firma olacaktır.

Kaliteli hizmet , güler yüz ve müşteri memnuniyetini gerçekleştirerek müşteri gözünde fark

yaratılacak ve fiskos reklam olarak tabir edilen kulaktan kulağa reklam şekli de etkili olarak

kullanılacaktır.Ayrıca el ilanı kampanyalarıyla müşteri dikkati üzerimize çekilecektir.

 

 

 

 

 

 

5. İŞLETMENİN UYGULAYACAĞI PAZARLAMA PLANI

5.1       Satış ve Pazarlama Çalışmalarında Temel Hedefleriniz

5.1.1     Pazarda ilk yıl ve üçüncü yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğiniz pazar ve bölgeyi tarif ediniz

        İlk yılın sonunda işletmemin bulunduğu susuzdede çevresi ve yakın çevrelerde ki pazarın % 30 ‘una

 sahip olmak optik ihtiyaçları olduğunda akla gelen ilk iki firmadan biri olmak işletmemin ilk

Ilk yıl sonundaki  hedefleridir.

 

 

       İlk üç yıl sonunda ilk yıl sonunda ulaşmış olduğumuz pazar payını ikiye katlamak ve

Işletmemizin kurulu olduğu komak ilçesine komşu olan Balçova ilçesinde işletemenin kendi

birikimleriyle bir şube açmaktır.

 

 

5.1.2     Ulaşmak istediğiniz müşteri grupları kimlerdir?

         Görme bozukluğu olan kişiler

         Güneş ışınlarına alerjisi olan kişiler

         Aksesuar kullanımına düşkün olan kişiler

         Göz renginden sürekli sıkılan kişiler

 

5.1.3     Müşteri gruplarınızın büyüklüğü ve harcama özellikleri nelerdir?

             Günümüzde halkımızın %68 ‚i görme problemi yaşamaktadır. Ve bu bir sağlık

sorunu olduğu için pazar payının % 95’i kesinlikle bir kesintiye gitmemektedir.Ayrıca

Işletmemizin bulunguğu semt gelir düzeyi bakımından oldukça yüksek olduğu için güneş

gözlüğü ve lens gibi aksesuarlara oldukça talep bulunmaktadır.

5.2       Rekabete Yönelik Önlemler

5.2.1     Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında güçlü olacağı yönler nelerdir?

                 Işletmenin rakipleri karşısında güçlü olacağı yönler çevremizdeki rakiplerde

bulunmayan geniş ürün yelpazesi sahip olmamız , çevrede tanınan biri olmam ve

toptancılarla iyi ilişkilerde olmam sebebiyle daha fazla iskonto ve daha vade ile ürün

alabiliyor olmamızdır.

 

 

5.2.2     Kurulacak işletmenin rakipleri karşısında zayıf olacağı yönler nelerdir?

             İşletmenin rakipleri karşısında en zayıf yönü işletme vitrininin diğerlerine göre

daha küçük ve daha derinde kalmasıdır.Çünkü bu sektörde işletmeyi öne çıkaran ve

gösteren özelliği vitrinidir.

 

 

5.2.3     İşletmenizin kuruluş döneminde piyasada zayıf olduğu yönler için planladığınız önlemler nelerdir?

İşletmenin zayıf olduğu vitrin konusunda dikkat çekmek için mağaza önüne

 Ikiye üç buçuk boyutlarında büyük ilgi çeken bir totem yaptırılacaktır.Ayrıca piyasada

Şahsen tanınmama rağmen firma isminin de tanınması amacıyla el ilanları afişler

yaptırılacak ve çevre esnaflarıyla bire bir sohbet şeklinde tanıtım yapılacaktır.

 

 

 

5.3       İşletmenin Tahmini Satış Planı

5.3.1     Kuracağınız işletmede ilk yıl ulaşmayı planladığınız aylık satış ya da hizmet düzeylerini ürün adeti ya da adam-ay birimiyle gösteren "Ürün/Hizmet  Satışı Planı(aylık)" tablosunu hazırlayınız.

5.3.2     İşletmenizde hedef aldığınız yıllık satış ya da hizmet gerçekleşmelerinin yıl içi dönemlere dağılımı nedir? Aylara göre satış düzeyi değişimini etkileyen faktörler nelerdir?

Işletmemizin yıl içerisinde mart-nisan-mayıs haziran ve eylül-ekim-kasım-aralık

Dönemlerinde maksimum satışa ulaşması beklenmektedir.Bahar mevsimi ve yazın ilk

Ayında optik gözlüklerin yanında güneş sezonunun büyük etkisi olmaktadır.okuların tatile

girmesiyle yazın bir durgunluğun ardından sonbahar ile dört ay optik sezonunda

maksimum seviyeye ulaşılması beklenir.Diğer aylarda da minumum seviyede satışalr

sürecektir.

 

 

5.3.3     Öncelikle ikinci ve üçüncü yıllar olmak üzere 10 yıllık işletme dönemi için  satış düzeylerinde beklediğiniz gelişme şeklini açıklayınız.

         İkinci ve üçüncü yıllarda işletmenin müşterilerine vermiş olduğu güven çerçevesinde

satışların Artan bir grafik içinde olması beklenmektedir.İlk üç yılın sonunda ise bu döneme

kadar oluşturulmuş Pazar payının ikiye katlanarak sürekli artarak hızlanmasının yanında on

yıllık plan içinde şirketleşmeyle birlikte toptancılıkta ön sıralarda yer alarak Türkiye

genelinde artan satış grafiği yakalamak beklentilerimiz arasındadır.

 

 

 

 

 

 

 

Ürün/Hizmet Satışı Planı (Aylık)

 

 

Aylar (adet ya da adam-saat olarak)

Ürün/Hizmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Optik görme gözlüğü

70

70

60

60

60

40

20

30

80

80

90

90

                  Güneş gözlüğü

0

10

60

60

80

120

40

20

10

5

0

0

Optik kontakt lens

20

20

30

20

30

30

40

40

30

30

30

20

Renkli lensler

30

15

15

30

40

40

45

45

45

40

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4       Ürün ya da Hizmetlerinizin Satış Bedelleri

5.4.1     Ürünlerinizin ya da hizmetlerinizin toplam birim maliyetlerini, birim ürün/hizmet karşılığında beklediğiniz kazanç oranlarını ve satış fiyatlarını aşağıdaki tabloya kaydediniz.

 

                                      Ürün/Hizmet

Toplam Birim Maliyet

Hedeflenen Kazanç Oranı

                        Birim Satış Fiyatı

    Optik görme gözlüğü

90ytl-210ytl

%40

130ytl-295ytl

    Güneş gözlüğü

140ytl-360ytl

%30

190ytl-455ytl

    Optik kontakt lens

30ytl

%70

50ytl

     Renkli lensler

30ytl

%70

50ytl

 

 

 

 

 

 

5.4.2     Ürün ya da hizmetlerinizin satış fiyatlarını belirlerken politikanız nedir?

              Ürünün fiyatı güneş gözlüklerinde dünyaca ünlü markalarla çalıştığımız için

sabittir ve bayisi olan heryerde aynıdır.Görme gözlüklerinde ve lenslerde ise fiyat

belirlerken rakiplarin fiyatları müşteri portföyünün gelir seviyesi göz önünde tutulmakltadır.

 

 

 

 

5.4.3     Hizmet sektöründe iseniz hizmetlerinizin fiyatlarını ne şekilde belirlemektesiniz?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

5.5       Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Ulaştırma Metotları

5.5.1     İşletmenin pazarlama çalışmaları ve müşteri kitleniz açısından yerleşim yeri hangi özelliklere sahip olmalıdır?

              İşletmemiz pazarlamayı yerinde satış şeklinde yapacaktır.,Gerektiğinde müşteri

işyeri yada evinden araçlaalınarak önce muayeneye oradanda mağazaya getirilecektir.

Pazarlamanın dahas etkili yapılabilmesi için bazı dönemler kampanyalar düzenlenecek ve

bu kampanyalar sms yoluyla müşteri portrföyümüze bildirilecektir.

 

 

5.5.2     İşletmenizin müşterilere ulaşmak için kullanacağı dağıtım/iletişim  kanalları nelerdir?

İşletmemiz yerinde satış yapacak olduğu için müşterilere el ilanlarıyla gazate

ilanlarıyla ve cep operatörleri ile yapılacak anlaşma sonucu bizim hedef kitlemize

gönderilecek indirim mesajlarıyla ve fiskos reklam aracılığıyla müşterilerimize ulaşacağız.

 

 

5.5.3     Dağıtım ya da kitleye ulaşım kanalında hangi aracılar bulunacak ve görevleri ne olacaktır?

Kitleye ulaşım aşamasında reklam ajansı kullanılacak ve ajansın görevi

El ilanlarını dağıtmak gazete reklamlarını organize etmek ve bunun gibi görevler olacaktır

 

 

 

5.5.4     Ürünlerinizin dağıtımında gerekli olan araçlar ve sistemler nelerdir?

Ürünümüzün dağıtımı olmayacak mağazada teslim yapılacaktır.

 

 

 

5.6       Ürün ve Hizmetlerinizi Hedef Kitleye Tanıtma Metotları

5.6.1     Reklam ve tanıtım çalışmalarınız ya da müşteriler ile bağlantı kurma yöntemleriniz neler olacaktır?

Yerel gazeteler çıkacak ilanlarla ve radyo reklamlarıyla şehir merkezinde

Dağıtılacak el ilanlarıyla yapılacak tanıtımların yanında daha önce çalışmış olan

müşterilerimizin bizi çevrelerinde ki diğer olası portföye tavsiye etmesi şeklinde olacaktır.

 

 

5.6.2     İlk aşamada tanıtım çalışmalarınızı yönelteceğiniz müşteri kitleleri hangileridir?

İlk aşamada tanıtım çalışmalarını yönelteceğim kesim işletmenin içersinde

Bulunduğu semt sakinleri ve karşımızdaki göz hastanesinin portföyünde olan kayıtlı

kişilerdir.

 

5.6.3     Reklam ve tanıtım çalışmalarına ayıracağınız bütçe nedir?

Reklam ve tanıtm bütçesine ilk olarak 2500 ile 3000 ytl arasında miktar

Ayıracağım.Bu bütçenin başlangıç olarak yeterli görüyorum.

 

5.6.4     Reklam ve tanıtım çalışmalarının ürün ya da hizmetlerinizin satış miktarına ne yönde katkısı olacaktır?

Reklam ve tanıtım bir işletmenin güvenirliği ve prestiji açısından çok büyük

Önem taşımaktadır.Bu yüzden satışa doğrudan etkisinin yanında müşteri portföyüne yeni

Müşterilerde katması beklenmektedir.

 

 

5.7       İşletmeniz İçin Yapacağınız Pazarlama Çalışmalarının Aktivite Planı

5.7.1         Tüm pazarlama çalışmalarınızı "İşletme Pazarlama Aktivite Planı (aylık)” tablosuna kaydederek, zamanlamasını ve sorumlularını belirleyin.

 

 

 

 

6 .   ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİNDE KULLANILACAK TEMEL SÜREÇLER VE ÜRETİM PLANI

6.1       Ürün ya da Hizmet Üretimi  İş Akışı ve Üretim Planlaması

6.1.1     Ürün ya da hizmetlerin müşterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aşamaları gösterir "Üretim İş Akış Şemanızı" çiziniz?

6.1.2     Üretim iş akışının çeşitli bölümleri için alternatif  metotlar var mıdır? Sizin tercih ettiğiniz metod hangisidir?  Nedenleri nelerdir?

              Üretim yapmamamıxa rağmen ürün temin aşamasında işletmemizin belirlediği

temin yolu üretici firmanın ürünü lojistik destekle bize ulaştırmasıdır.maliyet hesabı

açısından bizim ürüne ulaşmak için ek bir kaynak ayırmamız bütçede önemli bir açık

meydana getirecektir.

 

 

 

 

 

 

6.1.3     Pazarlama planında belirtilen satışların gerçekleştirilmesi için gerekli aylık üretim planlarınız nedir?  “Üretim Planı” tablosunu doldurunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2       Ürün ya da Hizmet Üretimi  İçin Gerekli Makine ve Ekipmanlar

6.2.1     Üretim iş akışına göre gerekli makine ve ekipmanların türleri nelerdir?

 

İş Grupları

Gerekli Makine-Ekipman

Odaklama

Pupillameter

Atelye

Otamatik kesme ve manuel kesme taşı

Kanal

Lensmeter ve kanallama

 

 

 

 

 

 

6.2.2         “Makine-Ekipman Gereksinimi” tablosunu hazırlayınız.

 

6.2.3     İşletmede kullanılmasına karar verilen makine ve ekipmanın seçimini belirleyen özellikler nelerdir?

İşletmemizde kullanımına karar verdiğimiz makine ve ekipmanları seçerken

Kullanma ömürlerine , tekneik desteğin yaygınlığına , yedek parçanın bulunabilirliği , ölçme

açısından güvenirliği ve maliyet konularını göz önünde bulundurmaktayız.

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 


   

 

 

 

Üretim Planı (Aylık)

 

 

 

Aylar (adet ya da adam-saat olarak)

Ürün/Hizmet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Optik görme gözlüğü

70

70

60

60

60

40

20

30

80

80

90

90

                  Güneş gözlüğü

0

10

60

60

80

120

40

20

10

5

0

0

Optik kontakt lens

20

20

30

20

30

30

40

40

30

30

30

20

Renkli lensler

30

15

15

30

40

40

45

45

45

40

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Makine-Ekipman Gereksinim Tablosu

 

 


Makine-Ekipman

Adeti


Marka-Model

Maliyeti


Ödeme Planı

Pupillameter

1

Optimac

1200 ytl

Peşin

Otamatik kesme taşı

1

Weco

13000 ytl

Vadeli (yarısı peşin kalan 6 ay sonra ödemeli)

Lensmeter

1

Zeiss

1850 ytl

Peşin

Manuel  kesme taşı

1

Weco

3500 ytl

Vadeli (yarısı peşin kalan 6 ay sonra ödemeli)

Kanallama

1

Keibbert

2700 ytl

Vadeli (3 ay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3       Ürün ya da Hizmet Üretimi  İçin Gerekli Hammadde ve Diğer Girdiler

6.3.1     Ürününüzün oluşumu sırasında kullanılan hammadde ve diğer malzemelerin birim ürün içinde miktarları nelerdir?

 

Ürün Adı

Hammadde ve Malzeme Girdi Türleri

Birim Miktar

Optik çerçeve ve mercek

%100

Kontatk lens

%100

Renkli lens

%100

Güneş gözlüğü

%100

 

 

 

6.3.2     Hammadde ve diğer girdilerin temin edileceği yer, koşullar, fiyat ve diğer açıklamaları içeren “Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Koşulları” tablosunu hazırlayınız.

 

6.3.3     Üretim planına göre üretimde kullanılacak aylık girdi ihtiyacı nedir?  "Hammadde ve Diğer Malzemeler Temin Planı (aylık)" tablosunu doldurunuz.


 

6.4       Ürün ya da Hizmet Üretimi  İçin Gerekli İşgücü

6.4.1     Üretim iş akış şemasına göre üretim aktivitelerini oluşturan iş grupları nelerdir?

Herhangibir  üretim yapılmadığından iş grupları satın alma ve satış ile sınırlı

kalmaktadır. Bayilik ve toptancılarla birebir çalışılacağı için satın alma için emek

gerekmemektedir.verilecek olan emek pazarlama ve atelye kısımlarınbda olacaktır.

 

 

 

6.4.2     İş gruplarının gerektirdiği işgücü grupları ve nitelikleri nelerdir?

 

İş Grupları

Gerekli İşgücü

İşgücü Nitelikleri

Satın alma

1 personel

Bizzat kendim ilgileneceğim

Pazarlama

1 personel

Fiziki açıdan yeterli ikna kabiliyeti olan güler yüzlü ve güvenilir.

Atelye

1 personel

Mercek kesme makinalrını ve diğer ekipmanları kullanabilen işi bilen güvenilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3     “Üretim İşgücü Planı” tablosunu hazırlayınız.

6.4.4     Brüt işgücü ücretlerini ne şekilde belirlediniz?

 

Çalışan personel, alacağı maaşla hayatını sürdürebilecek, aldığı maaştan ötürü.

işinden nefret etmeyecektir

                  İşçinin sigorta primleri gününde ödenecektir. Bu faktör bile günümüz şartlarında çalışanı memnun etmeye yeterlidir.

                    Eğer kendi şahsi çabalarıyla  işletmeye müşteri kazandırır veya satış yaparsa, prim ile ödüllendirilecektir.

 

 

6.4.5     İşletmenin üretim akışında ihtiyaç duyduğunuz işgücünü nasıl temin edeceksiniz?

Yalnızca iki personel gerektiğinden dolayı personel bulmakta çok sıkıntı

çekilmeyecektir. Persenel seçiminde iş biligilerinin yanında kişisel özelliklerine de dikkat edilecektir.

 

 

 

 

6.5       Ürün ya da Hizmet Üretimi  İçin Seçilen Kuruluş Yeri ve İşyeri Özellikleri

 

6.5.1     İşletmenin kurulması için seçilen yerin özellikleri ve seçilme nedenleri nelerdir?

Işletmeyi kurmak için seçtiğim yer çocukluğumdan beri tanıdığım yaşadığım

çevrededir. İşletmenin kurulacağı yer,  sektörde pazarın çok büyük olduğu ve pazarda

halen bir boşluğun olduğu bir bölge.Bölgede ki Pazar payını oluşturan kişileri oldukça iyi

ilişkiler içindeolmam da bölgeyi seçmemde etkili oldu.

 

 

 

 


 

6.5.2     İşyerinde,  ürün ya da hizmetlerin elde edilmesi için kurulması gerekli tesisat/ donanımın özelliklerini aşağıdaki tabloda kısaca belirtiniz.

 

Tesisat/Donanım Türü

Özellikleri

Elektrik Tesisatı

 

Mağazanın çeşitli bölümlerinde priz bulunması uygun olur.

Su Tesisatı

 

Su tesisatı yalnızca atelye ve mutfak bölümlerinde bulunması yeterlidir.

Isınma Tesisatı

 

Kışın ısnmayı sağlayabilmek için mutlaka kaloriferli bir mağaza olması gerekmektedir.

Aydınlatma Tesisatı

 

 Özellikle vitrini ve teşhir bölümlerini ön plana çıkaracak şekilde olmalı ve tavanda simetrik dizilmiş beyaz spot aydınlatma bulumalıdır.

Telefon/Fax/Bilgisayar Sistemi

 

Telefon ve fax mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca müşteri bilgilerini düzenli olarak kayıt altına alabilmek için bilgisayar sistemide kurulmalıdır.

Ofis Donanımı

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

7.    ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM PLANI                          

7.1.1     Kurulacak işin, üretim dışındaki temel süreçleri (satınalma ve pazarlama satış) hangi iş gruplarını içermektedir?

 

Dünyaca ünlü optik çerçeve markalarıyla bayilik anlaşması yapılacağından

dolayı bizim tarafımızdan iletilen talep doğrultusunda firma talebimizi mağazamıza

iletmekle yükümlüdür. Aynı koşullar lens ürünleri içinde geçerlidir..kurum çerçevelerini ise

toptancı bizlere pazarladığı ürünü teslim etmekle yükümlü olduğu için satınalmada bir

problem yaşanmamaktadır.Pazarlama için ise sürekli bir reklam aracılığıyla kaliteli ürün

rakiplerin daha altında fiyatlar verilerek müşterilere güleryüzlü sunumu

amaçlanmaktadır.Pazarlama ilkelerimizden birisi daimi güleryüz olacaktır.

 

 

7.1.2     Kurulacak işin destek süreçleri (iş yönetimi, kontrol ve idari işler) hangi iş gruplarını içermektedir? Ne şekilde yürütülecektir?

 

 Kuracağım işletmenin büyüklüğünden dolayı profesyonel bir yönetici

çalıştırmayı gerektirmemektedir.Katılaxcağım kurslar sayesinde iş yönetimi, kontrol ve idari

işler gibi grupları da bizzat kendim idare edeceğim.

 

 

 

 

7.1.3     "Üretim Dışı Aktiviteler İşgücü Planını" hazırlayınız.

7.1.4     İşletmenin üretim, üretim dışı temel aktiviteler ve destek aktiviteler ile ilgili tüm iş gruplarını kapsayan örgüt şemasını hazırlayınız.

7.1.5     İşletmede örgüt şemasında yeralan yönetim kadrolarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? Bu aşamada bu görevleri yürütücek kişilerden belirledikleriniz var mı? Var ise işle ilgili kısa özgeçmişlerini yazınız.

 

 

 

 

Üretim Dışı Aktiviteler İşgücü Planı

 

İş Grubu

Görev Türü

İşgücü Sayısı

Açıklama

Satın alma

Pazarlanacak ürünlerin satınalmasında görev alacak ve ürünüe karar verecek kişi olarak bizzat kendim bu işi yürüteceğim.

1 personel

  2500 ytl

Pazarlama

Teşhir ettiğimiz ürünleri müşterilerimize sunacak ve pazarlayacak olan personel.

1 personel

1050 ytl

Atelye

Mercek kesim çeçeve  toplama kanallama işlerini yapaacak olan teknik eleman.

1 personel

1300 ytl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

 


Görevin Adı                          :  Satın alma ,İdari işler     

Bağlı Olduğu Birim             :   Yönetici

Vekalet Edecek Kadro        :    Vekalet edecek kadro bulunmamaktadır.

 

 


1.      Sunulacak ürünlerin temini ve seçimi

2.      İşyeri disiplini , idari ve mali işler   

3.      İş sektöründe ilişkileri kontrol altında tutma

 


ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı               : Vacit DİLİBALLI

Doğum Tarihi                       :02-03-1985

Bildiği Diller              :Ingilizce ,Almanca

 

 

Eğitim Bilgileri

 

 

 

               2003 - Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği Bölümü / Kocaeli

                       

               1999 – 2003            Mithat Paşa Anadolu Meslek Lisesi Elektronik Bölümü / İzmir

 • Okul birincisi

 

          1996 – 1999     Konak Dokuz Eylül İlköğretim Okulu / İzmir

 

          1991 – 1996     Murat Reis İlköğretim Okulu / İzmir

 

 

 
   

 


Temel Nitelikleri

  Sektörde tanınan biinen biri olmamın yanında mali konulardan anlamam  insan ilişkilernde samimi olmam ve işi ayrıntılarıyla en iyi şekilde bilmem avantajlarımdır.

 
   

 


İş Deneyimi

Batı Optik                  

Genel

Mağaza Sorumlusu

İnci Optik

Atelye

Mercek Kontrol Sorumlusu

Efes Elektronik

Televizyon

Teknik Eleman

Göz Dostu Optik

Genel

Pazarlama

 

 

 

 

 

 

 

Katılınan Seminer, Konferans, vb. Aktiviteler

Baush&lomb Lens Uzmanlığı semineri

 

Referanslar

İstendiğinde iletilecektir

 

 

 

 


8. İŞLETME FİNANSAL PLANI

8.1        

8.2       İşletmenin kurulması için gerekli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı

8.2.1         İşin kurulması için gerekli sabit yatırım ihtiyacını gösteren "Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu" hazırlayınız.

8.2.2         İşletmenin mevcut çalışma planlarına uygun olarak sabit ve değişken işletme giderlerini  hesaplayarak, "İşletme Giderleri İhtiyacı Tablosu" hazırlayınız.

8.2.3         "İşletme Sermayesi Tablosuna" gider kalemleri için elde tutulması gereken işletme sermayesi miktarlarını kaydediniz.

8.3       İşletmenin kurulması ve işletmeye alınması için gerekli toplam yatırım ihtiyacı,  potansiyel finansal kaynaklar

8.3.1         İşletmenin sabit yatırım ihtiyacı ile işletme sermayesini toplayarak, toplam yatırım ihtiyacını belirleyiniz.

8.3.2         "İşletme Finansman Yapısı Tablosu" üzerinde toplam finansman ihtiyacını belirtiniz. Kredi, özkaynak ve diğer potansiyel parasal girdilerin miktarlarını ayrı ayrı belirleyerek, tabloya kaydediniz.

8.4       "İşletmenin kredi ihtiyacı

8.4.1         Başvurulması planlanan kredi türünün, kredi faizi ve ödeme süresine göre faiz ve anapara ödemeleri hesaplanarak, Kredi Geri Ödeme Planını yapınız.

8.5       İşletmenin tahmini nakit akışını ve finansal karlılığını gösteren hesaplamalar

8.4.1         İşletmenin "Gelir-Gider Tablosu" nu hazırlayınız.

8.4.2         İşletmenin planlanan her türlü nakit girişi ve nakit çıkışını dönemler itibariyle kaydeden ve net sonucu gösteren "Nakit Akımı Hesaplaması Tablosu" nu hazırlayınız.

8.4.3         "Karlılık Hesabı Tablosu" ile işletmenin dönemsel net kazançları gösteriniz.

8.4.4         İşletme gelirlerinin satış maliyetlerini karşıladığı "Başabaş Noktası" nı hesaplayınız.

8.4.5         İşletmenin yatırım geri dönüş süresini hesaplayınız.

8.4.6     Kendi işinizi kurmak için yaptığınız yatırım harcamaları ile işletme döneminde elde ettiğiniz gelirleri karşılaştıran ve kurulan işin karlılık oranını gösteren  "İç Karlılık Oranı "nı  hesaplanıyınız.

 

Başlangıç Yatırım Sermayesi İhtiyacı Tablosu

 

YATIRIM HARCAMALARI

TUTAR

AÇIKLAMA

1. ARAZİ BEDELİ

----------

---------------

2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ

----------

---------------

3. ARAZİ DÜZENLEMESİ

------------

--------------

4. BİNA – İNŞAAT GİDERLERİ

3500 ytl

Dekorasyo boya badana için

5. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ

22000 ytl

Gerekli makina alımları için

9. TAŞIMA VE SİGORTA GİDERLERİ

1450 ytl

Mağaza sigortası için

10. MONTAJ GİDERLERİ

3800 ytl

Dekor ve mobilyalar için

13. GENEL GİDERLER

1500 ytl

-------------

14. BEKLENMEYEN GİDERLER

1000

--------------

TOPLAM SABİT YATIRIM

33250 ytl

 


Yıllık İşletme Giderleri Tablosu

 

 

GİDER KALEMLERİ

TOPLAM HARCAMA

% SABİT/ DEĞİŞKEN

SABİT GİDERLER

DEĞİŞKEN GİDERLER

1. HAMMADDE

--------

0/100

 

 

2. YARDIMCI MADDE VE İŞLETME MALZEMELERİ

---------

0/100

 

 

3. KİRA

18000

100/0

18000

 

4. ELEKTRİK

600

30/70

180

420

5. SU

250

30/70

75

175

6. YAKIT

500

30/70

150

350

7. İŞÇİLİK-PERSONEL

11000

100/0

11000

 

8. BAKIM-ONARIM

700

70/30

490

210

9. PAZARLAMA-SATIŞ GİDERLERİ

500

80/20

400

100

TOPLAM

31550

 

30295

1255

 


İşletme Sermayesi Tablosu

 

İŞLETME SERMAYESİ KALEMLERİ

YILLIK İŞLETME GİDERLERİ

SÜRE

İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI

1. HAMMADDE STOĞU

***************

 

 

2. YARDIMCI MADDE STOĞU

***************

 

 

3. İŞLETME MALZEMELERİ STOĞU

***************

 

 

4. YAKIT STOĞU

***************

 

 

5. YARI MAMÜL STOĞU

****************

 

 

6. AMBALAJ MALZEMESİ STOĞU

600 ytl

 

 

7. MAMÜL MADDE STOĞU

***************

 

 

8. YEDEK PARÇA STOĞU

250 ytl

 

 

9. MÜŞTERİYE BAĞLI MAL DEĞERİ

***************

 

 

10. GENEL GİDERLER NAKİT İHTİYACI

2100 ytl

 

 

TOPLAM

2950 ytl

 

 

 

 

 

Yatırım Dönemi Finansman Yapısı Tablosu

 

 

1. YIL

2. YIL

TOPLAM

AÇIKLAMA

FİNANSMAN İHTİYACI

 

 

 

 

1. BAŞLANGIÇ YATIRIMI

 

95000 ytl

 

65000 ytl

 

70000 ytl

                   *************************************

2. İŞLETME SERMAYESİ

 

20000 ytl

 

35000 ytl

 

45000 ytl

*************************************

TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI

 

115000 ytl

 

100000 ytl

 

115000 ytl

*************************************

 

 

 

 

*************************************

FİNANSMAN KAYNAKLARI

 

 

 

*************************************

1. ÖZKAYNAKLAR

30000 ytl

 

 

*************************************

2. BORÇLAR

----------

 

 

*************************************

3. KREDİLER

85000 ytl

 

 

*************************************

TOPLAM FİNANSMAN

115000 ytl

 

 

 

 

Kredi Geri Ödeme Planı

 

                     Kredi Miktar..............     : 85000 ytl                                   ....................... Kredi Faizi                         : %1,18(aylık)     

                    Geri Ödemesiz Dönem :                                                   Geri ödeme Süresi           : 4 yıl  ( 48 ay )               

 


Yıllar


Kalan Borç

Anapara Ödemesi


Faiz Ödemesi


Toplam Ödeme

2006/1

85000

10620

1914

12534

2006/2

74380

         10620

1914

12534

2007/1

63760

10620

1914

12534

2007/2

53140

10620

1914

12534

2008/1

42520

10620

1914

12534

2008/2

31900

10620

1914

12534

2009/1

21280

10620

1914

12534

2009/2

10660

10620

1914

12534

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Gelir-Gider Hesabı Tablosu

 

 

AÇIKLAMALAR

YILLIK

İŞLETME GELİRLERİ

465900 YTL

İŞLETME GELİRLERİ TOPLAMI

465900 YTL

 

İŞLETME GİDERLERİ

372500YTL

İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI

372500YTL

GELİR – GİDER FARKI

93400 YTL


                                                                                                Nakit Akım Tablosu

 

 

 

NAKİT GİRİŞLERİ

1

2

3

4

A.  YATIRIM KREDİSİ

 

85000

 

0

 

0

 

B.  ÖZKAYNAK

30000

60000

45000

 

C.  İŞLETME GELİR-GİDER FARKI

93400

112350

142600

 

D.  HURDA DEĞER

0

0

0

 

E.  YILBAŞI ELDEKİ NAKİT

60000

123332

106042

 

F.   NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI (A+B+C+D+E+F)

268400

295682

293642

 

NAKIT ÇIKIŞLARI

 

 

 

 

Başlangıç Sabit Yatırımı Kalemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.    SABİT YATIRIM TOPLAMI

54000

35000

0

 

H     İŞLETME SERMAYESİ

68000

85750

55000

 

        Kredi Faiz Ödemeleri

21220

21220

21220

 

        Kredi Anapara Ödemeleri

3828

3828

3828

 

I.      KREDİ ÖDEME TOPLAMI

24892

24892

24892

 

J.    VERGİLER

**************

18950

15850

 

K.    NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI  (G+H+I+J)

145068

189640

127900

 

YIL SONU ELDEKI NAKİT (F-K)

123332

106042

165742

 

                                                                                                         

 

 

 


Karlılık Hesabı Tablosu

 

 

 

 

1

2

3

 

SATIŞ GELİRLERİ

465900

485750

490500

 

-İŞLETME GİDERLERİ

322750

325500

341800

 

-AMORTİSMANLAR

                      9000

12000

13000

 

-FİNANSMAN GİDERİ

                   31650

35000

32500

 

VERGİ ÖNCESI KAR

102500

113250

103200

 

-VERGİLER

                           0

14600

12650

 

VERGİ SONRASI KAR

102500

98600

               90550

 

AMORTİSMANLAR

 

 

 

 

-İŞLETME SERMAYESİ

25500

30000

25000

 

-SABIT YATIRIM

12600

0

0

 

NET NAKİT AKIMLAR

                   64400

68600

 

 

TOPLAM NET NAKİT AKIMLAR

64400

68600

               65550

 


9.    İŞ KRMA SÜRECİ AKTİVİTE PROGRAMI

 

9.1       "İş Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı" (Haftalık)

9.1.1     İşin kurulması için gerçekleştirilmesi gereken ve İş Planının ilgili bölümlerinde kapsamı planlanan tüm çalışmaları "İş Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)" üzerinde programlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

İş Kurma Süreci Detaylı Aktivite Planı (Haftalık)

 

 

Haftalar

Aktiviteler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

İşyerinin Kiralanması

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli İzin ve Ruhsatların Alınması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasal Kuruluş İşlemlerinin Yapılması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredi Başvurularının Yapılması

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Donanımının Yapılması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine Ekipmanların Satın Alınması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretim Girdileri İçin Bağlantıların Yapılması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin Teknik İşgücünün Sağlanması

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmenin İdari Örgütlenmesinin Hazırlanması

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazarlama Planına Bağlı Çalışmaların Başlatılması

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Sistemin Deneme Üretimine Alınması

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerin Başlatılması

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

UYARI!

İş planı örnekleri KOSGEB’in güncel iş planı örneği dökümanında  değildir.Girişimci İş planı örnekleri güncel ve doğru bilgiler içermeyebilir.İş planı örneklerinde  bazı eksiklik ve yanlışlıklar olabilir.İş planlarının KOSGEB’in değerlendirmesinden olumlu sonuç alması garantideğildir.Verilen iş planları KOSGEB’den destek aldığı kesin olan projeler değildir.

 

 

 

 

Güncel Patent
OSMANAĞA MAH,OSMANCIK SOK EMİNHAN NO: 12 K:3 D:301 KADIKÖY

GSM: 0545 419 19 17 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype: guncel.patent

TEL:  

 

 

Scroll to top